Vårens blommor och svampar, 2018

 Målsta, 24 maj,

Samarrangemang med Mykologerna

———

Resumé om utflykten: Myko och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge hade utflykt till naturen norr om Marmen i Tuna socken. En fantastisk sommarkväll då vi pratade om naturvård i vår natur. Vi såg på lokal för ullörten, en av våra mest hotade växter i Sundsvalls kommun.
Vi vandrade i underbar hassellund i ett varmt sydberg vid Målsta by och berömde markägaren för att han tagit bort träd som skuggar och konkurrerar med hasseln.
Vi hade kulturinslag och såg på en av Medelpads 14 runstenar från 1000-talet.