Kompostering av rötslam vid Bunsta

Naturskyddsföreningen tillstyrker med tvekan att tillstånd beviljas till den sökta komposteringsverksamheten. Stor omsorg måste dock ägnas åt att förhindra att lakvatten från anläggningen når Öjen via bäcken söder om bergtäkten.

Naturskyddsföreningen vill också påpeka att nuvarande system för hantering av avlopp inte är långsiktigt hållbar. Vi måste sluta…Kompostering av rötslam vid Bunsta