E14 mellan Nolby – Matfors

Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge har fått samrådsunderlag för sträckningen av E14 på delen mellan Nolby och Matfors för synpunkter. Föreningen vill framföra följande:

1. Trafikmängder och behovet av åtgärder för den övergripande trafiken

Befintliga trafikutredningar är rätt gamla och god kunskap om nuvarande trafikmönster saknas. Det är därför angeläget att bättre kännedom om de trafikströmmar ….   E14 mellan Nolby och Matfors