Verksamhet

________________________________________

Verksamhetsberättelse 2015

________________________________________

Motion till riksstämman 2016

Mycket lite information till allmänheten har uppmärksammats om ett handelsavtal som EU håller på att förhandla med USA. Med motionen vill kretsen få upp frågan till hur vi ute i kretsarna ska förhålla oss. Vi befarar att miljö och hälsa hör till förlorarna.

Motion till Naturskyddsföreningens årsstämma om TTIP

____________________________________________________________

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsplan 2017