Verksamhet

Verksamhetsplan 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Redovisning av Lokal miljöenkät till partierna inför valet 2022

Versamhetsberättelse 2020

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Motion till riksstämman 2016
Mycket lite information till allmänheten har uppmärksammats om ett handelsavtal som EU håller på att förhandla med USA. Med motionen vill kretsen få upp frågan till hur vi ute i kretsarna ska förhålla oss. Vi befarar att miljö och hälsa hör till förlorarna.
Motion till Naturskyddsföreningens årsstämma om TTIP

Verksamhetsberättelse 2015