Miljonsatsning för ökad turism

Vi läser i tidningen att Sundsvall ska satsa på turismen:

  • Lörudden i Njurunda ska få en helt ny hamn för att kunna ta emot fler båtar, en ny serviceanläggning, en ny bilparkering och en ny väg ner till hamnen.
  • Brämön i Njurunda ska få en ny hamnanläggning och en vågbrytare. Hamnbassängen i Norrhamn ska muddras och ett servicehus ska byggas.
  • Sundsvalls inre hamn ska få en husbilsparkering vid Södra kajen.