Bergtäkt i Nolby

Ett företag hade av länsstyrelsen fått tillstånd till att öppna en ny bergtäkt inom friluftsområdet Södra Berget. Täkten, som var tänkt att ligga nära Tallstugan och de skid- och vandringsspår som ligger i närheten, skulle allvarligt hota de natur- och friluftsvärden som området Södra Berget har.

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge bland andra överklagade beslutet och mark- och miljödomstolen har nu upphävt tillståndet. Domstolen anser att företaget inte tillräckligt har utrett konsekvenserna för friluftslivet och man ansåg inte heller att miljökonsekvensbeskrivningen var tillräckligt bra.

Skrivelser i ärendet