Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Program 2017

Torsdag 7 december
    Julfest

Kretsens traditionella julbord (knytkalas). Trevlig samvaro och diskussion om vårens verksamhet.
Öppet för alla medlemmar. Festen är i södra Njurunda, men vi ordnar samåkning så att även den som saknar bil kan delta.

  Välkomna!  

Obligatorisk föranmälan till bjorn.abelsson@telia.com

Ställs in pga för få anmälda

____________________________________________________________________

Giftfri förskola

Planerad aktivitet i samarbete med kommunen.

För två år sedan, 2015, togs beslut i kommunfullmäktige att det skulle genomföras en aktivitetsplan för Giftfri förskola. Planeringen påbörjades och ett besök på ett dagis genomfördes men det fortsatta arbetet har helt avstannat.

Från främst plaster frigörs mycket små partiklar som finns i luft och som ansamlas i damm. Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna. Därför är det viktigt att minska gifter i deras miljöer. Vi hade planerat att följa detta men arbetet prioriteras inte idag.
________________________________________________________________

MIUN
Aktiviteter för att nå ut till studenter på Mittuniversitetet.
Ansvarig Moa Eld Isaksson
___________________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson
_________________________________________________________________

Augusti – September
Svamputflykt
Samarrangemang med Mykologerna.
Ansvarig Björn Abelsson
____________________________________________________________________