Medborgarförslag om hyggesfritt skogsbruk till Ånge kommun

På initiativ av Naturskyddsföreningen i regionen uppmanar vi alla kommuner i Jämtland-Härjedalen och Västernorrlands län att gå före för skogens invånare och framtida generationer med ett medborgarförslag som syftar till ett mer hållbart skogsbruk. Vilken kommun tar täten och gör verkstad av sina styrdokument för hållbarhet? Läs mer om medborgarförslag för hyggesfria skogsbruksmetoder  HÄR

Förslaget måste inom 30 dagar få 25 röster för att gå vidare till utredning och politisk behandling.

Endast invånarna i Ånge kommun  kan rösta på förslaget i länken :https://e-tjanster.ange.se/minasidor/overview/1286/9782

På  Medborgarförslag – Ånge kommun (ange.se) kan boende i annan kommun nå förslaget men alltså inte rösta.

Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Planering av kommande aktiviteter

Hur mår laxen i Ljungan? – 30 mars kl 19 Opalen Kvissleby,
Mattias Olsson från Länsstyrelsens enhet för miljöutredningar och fiske berättar om smoltfällor, fiskhälsan och om hur älven mår.

Ett samarrangemang av LONA-projektet och Naturskyddsföreningen m fl.

___________________________________________________________________

Plantbytardag Kvissle 20 april

               ______________________________________________________________

Exkursion till Stöde – bäver och flodpärlmussla

_____________________________________________________________

Länsstämma 14 maj – Höga kusten

möjlighet till digitalt deltagande, Sundsvall-Ånge-kretsen har 4 ombudsplatser men alla medlemmar är välkomna.
___________________________________________________________________

Promenad i Arboretum, 28 maj

vid södra änden av Sidsjön tillsammans med botanikerna

_________________________________________________________________

Fågelutflykt till Stöde 3 juni

      ____________________________________________________________________

Riksstämma 17- 18 juni, Västerås.

Sundsvall-Ånge-kretsen har två ombudsplatser. Stämmohandlingarna kommer ut den 3 maj och finns redan nu på Naturkontakt. Motioner och valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter kommer att diskuteras vid ett senare styrelsesammanträde. Styrelsen ser gärna att valberedningen för riksstämman i någon offentlig form ordnar en utfrågning av ordförandekandidaterna.
__________________________________________________________________