Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

________________________

Årsmöte
Tisdag 21 februari, kl 18-20

i Kyrkans Hus, på Floragatan (mitt emot kyrkan).

Vi börjar med själva årsmötet samt fika. Kl. 19.00 kommer kommunens fritidsstrateg, Anders Erlandsson,
att berätta om Sundsvalls Natur- och Friluftsplan.

Välkommen!

Valberedningens förslag till styrelse

Nu finns verksamhetsberättelsen för 2016 och verksamhetsplan 2017 att läsa under verksamheter uppe i menyraden.
_______________________________________________________

Ekologiska Lantbrukarna bjuder in oss till 2017 årsmötesdagar.

28 februari
1 mars
2 mars

Söråkers Herrgård

Tisdag 28 februari
Studieresa med företagsbesök på ekogårdar

Onsdag 1 mars
Temadagen

Torsdag 2 mars
Ekologiska Lantbrukarnas stämma

Alla är välkomna att delta en – tre dagar, allt enligt egen önskan.

Anmälan senast 19 februari på www.ekolantbruk.se , under Nyheter. Där kan du också läsa kostnader, tider och mer detaljerat för dagarna.

Vår förening har vid många tillfällen informerat om fördelen med att välja ekologiska livsmedel. Vår uttalade uppfattning är också att kommunens upphandling till de offentliga köken ska om möjligt var ekologisk. Att välja det kravet påverkar mycket mera än bara mat utan/med mindre kemikalier.

Några av Ekologiska Lantbrukarnas regler: Inga bekämpningsmedel, ingen konstgödsel, foder till djuren produceras på egna gården så långt det är möjligt, krav för djurbesättningens naturliga beteende ska beaktas och inga GMO-grödor får användas.

____________________________________________________________

UTBILDNINGAR FÖR SNOKLEDARE
Sundsvall, 8-9 april

Vill du få barn att upptäcka naturen? I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans. Den som har kunskap om naturen blir också mer rädd om den.

Vi söker ledare för naturupplevelser speciellt för barn men även för vuxna.

Natursnoken                                  

Intresserad?
Hör av dig till Björn 070-3193884 (bjorn.abelsson@telia.com) eller Lisbeth 073-9325285 (lisbeth.jakobsson@naturskyddsforeningen.se).

Läs mer på; www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna
_____________________________________________________________