Välkomna till Naturskyddsföreningen
i Sundsvall-Ånge

Föreningen har många aktiviteter som organiseras och genomförs av ideella ledare. Vi arbetar också aktivt för att påverka vår lokalmiljö genom att besvara remisser och prata med beslutsfattare. Som medlem kan du ta del av allt som vi erbjuder i Sundsvall och Ånge kommuner men också delta i andra lokalavdelningars utbud av aktiviteter.

I vår verksamhet samarbetar vi med Studiefrämjandet.

Vill du ta del av vårt nyhetsbrev?
Alla meddelanden går numera ut från medlemsregistrets e-postadresser.
Har vi din adress?
Skicka ett mail med din e-postadress till:
sundsvall@naturskyddsforeningen.se