ÅRSMÖTE

TISDAGEN DEN 7 MARS

Foto: Friström

Foto: Anneli Nordling

 

Mer info kommer.

 

Alla mycket VÄLKOMNA!

 

Så här festligt kan det inte bli ………………………………. men många beslut blir det.

Djurspårning Stöde

11 mars med början kl 10.00

över Larslarsberget i Stöde under ledning av Anneli Åslund

Samling vid Ica Stöde kl 10:00.

Världens längsta blomsteräng

Tallberg, Ångermanland 2014 Håkan Sundin

 

Torsdag 16:e mars

Lydwin Wagenaar berättar om Naturskyddsföreningens satsning på artrika vägkanter

Kyrkans Hus, Sundsvall, rummet Paulus kl 19

Samarrangemang: MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

 

Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Planering av kommande aktiviteter

Nackstaprojektet
LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer:
Naturskyddsföreningen har fått bidrag till material för tillverkning av fågelholkar.
 Första förslag på utformning förevisas av Birger 15/7. Virke till 2-3 st till finns, ytterligare ca 20 ska inhandlas.

___________________________________________________________________

Rädda bina med GIF Sundsvall

Ett samarbete som planeras.

Dela ut material vid matcher samt deltaga vid deras ungdomsverksamhet är några förslag.

                  ______________________________________________________________

Cykelutflykt med Matlagning.
 Ligger på is tills vidare.

Styrelsen har diskuterat arrangemang och platser  men inga beslut har tagits.

Norra  Alnö skulle kunna vara en bra plats. Där finns intressanta geologi-lokaler t ex Stornäsets fågelreservat och Smedsgården. Lämpliga cykelvägar kollas. Guidning av ornitologer/Stornäset och geologi? Grillning någonstans utmed vägen. Vi ordnar med grillplats och var och en tar med eget fika/grillmat.

eller

Cykelslingan på södra berget? 

_____________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson

Schyssta filmer om allemansrätten på arabiska, dari, persiska och svenska finns på:
Riksföreningens hemsida

_________________________________________________________________