Redovisning av Lokal miljöenkät till partierna inför valet 2022

I mars 2022 skickade Naturskyddsföreningen, Sundsvall-Ångekretsen en enkät till de riksdagspartier som ställer upp i val till kommunfullmäktigevalet 11 september.

Här redovisar vi bakgrund till enkätens frågor och kort analys. Vi redovisar även de kompletta svaren från de deltagande partierna.

Inledning

I mars 2022 skickade Naturskyddsföreningen, Sundsvall-Ångekretsen en enkät till de riksdagspartier som ställer upp i val till kommunfullmäktigevalet 11 september. Vi fick svar från fem partier: Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de Gröna samt Socialdemokraterna. De partier som inte svarade är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Läs mer: Redovisning av Lokal miljoenkat till pa rtierna inför valet 2022_med bilaga

Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Program 2022

___________________________________________________________________

Planering av kommande aktiviteter

Skogsbad
Smultron och sång
Nackstaprojektet
LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer:
Naturskyddsföreningen har fått bidrag till material för tillverkning av fågelholkar.
 Första förslag på utformning förevisas av Birger 15/7. Virke till 2-3 st till finns, ytterligare ca 20 ska inhandlas.

Cykelflykt med matlagning, Se nedan

___________________________________________________________________

 

Miljövänliga Veckan – Byt till eko

1-8 oktober, alltid v 40.

Under veckan kommer föreningen att höras/ses för att ge information om varför  vi ska välja ekologiska livsmedelsprodukter.

Att handla KRAV-, EU-, MSC- eller organiska/eko-märkta varor i butiken innebär att vi gynnar de ekologiska bönderna. Artrikedomen av fauna och flora ökar, den variation som är så viktig för oss. 70-80 % av vår föda är beroende av insekternas pollinering.

       Stötta svenska bönder – välj eko!

                                          

                   KRAV         EU-Lövet        MSC

________________________________________________________________

Rädda bina med GIF Sundsvall

Ett samarbete som planeras.

Dela ut material vid matcher samt deltaga vid deras ungdomsverksamhet är några förslag.

                  ______________________________________________________________

Cykelutflykt med Matlagning.
 Ligger på is tills vidare.

Styrelsen har diskuterat arrangemang och platser  men inga beslut har tagits.

Norra  Alnö skulle kunna vara en bra plats. Där finns intressanta geologi-lokaler t ex Stornäsets fågelreservat och Smedsgården. Lämpliga cykelvägar kollas. Guidning av ornitologer/Stornäset och geologi? Grillning någonstans utmed vägen. Vi ordnar med grillplats och var och en tar med eget fika/grillmat.

eller

Cykelslingan på södra berget? 

_____________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson

Schyssta filmer om allemansrätten på arabiska, dari, persiska och svenska finns på:
Riksföreningens hemsida

_________________________________________________________________