Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Program 2020

_______________________________________________________________

12-14 juni Riksstämma i Mora

Stämman har tyvärr blivit framskjuten på grund av Coronapandemin. I dagsläget har inget nytt datum beslutats, men stämman kommer att hållas så snart det är möjligt. Information om program och anmälan kommer att finnas på Naturskyddsföreningens hemsida.
Redan nu finns en del information

________________________________________________________________

Guidede utflykter till
Jämtgavelns naturreservat
28 juni, 26 juli och 9 augusti

Guiden Gunnar Selling leder en vandring i Jämtgaveln som ger dig som besökare en känsla av hur den norrländska skogen såg ut innan den började omvandlas till dagens moderna skogsbruk.

Vi träffas kl 10.00 på Naturrum och är tillbaka kl 15.00.
Guidningen är i etapper där vi åker bil mellan de olika stationerna , sedan går några hundra meter  och sen tillbaka till bilarna för att åka till nästa station.

Anmälan senast två dagar innan respektive evenemang till naturum@ange.se

Kläder efter väder. Tag med egen fika. Evenemanget är gratis.

Arrangör Naturum, Ånge

                    _________________________________________________________________

26 juli   Utflykt till Getberget

med Botaniska föreningen, planeras att genomföras

________________________________________________________________

Juli   Galtströmsdagen

I dagsläget osäkert om och i så fall hur den kommer att genomföras
__________________________________________________________________

3 september  Digital Klimatworkshop

Västernorrland
_________________________________________________________________

Giftfri förskola
Planerad aktivitet i samarbete med kommunen.

För två år sedan, 2015, togs beslut i kommunfullmäktige att det skulle genomföras en aktivitetsplan för Giftfri förskola. Planeringen påbörjades och ett besök på ett dagis genomfördes men det fortsatta arbetet har helt avstannat.

Från främst plaster frigörs mycket små partiklar som finns i luft och som ansamlas i damm. Barn är känsligare och påverkas mer än vuxna. Därför är det viktigt att minska gifter i deras miljöer. Vi hade planerat att följa detta men arbetet prioriteras inte idag.

Den 24/9 2018 fastställde kommunfullmäktige Sundsvalls kemikalieplan. Denna aktivitetsplan ger riktlinjer för att nå en giftfri vardag i kommunen. Giftfri förskola och skola är en av sex fokusområden som anges i planen.

Miljönämnden är ansvarig för tillsyn och utfasning/minskning av miljöfarlig verksamhet.

Läs mer: Sundsvalls kemikalieplan

________________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson

Schyssta filmer om allemansrätten på arabiska, dari, persiska och svenska finns på:
Riksföreningens hemsida

_________________________________________________________________