Kom gärna med förslag på programpunkter eller andra aktiviteter som ni skulle vilja vara med på.

Program 2022

___________________________________________________________________

                Natursnokarna har gjort en pause.
Småbarnsfäräldrar har inte så mycket tid som vore önskvärt.
Någon mer som vill hjälpa till?

sundsvall@naturskyddsforeningen.se.

             

____________________________________________________________________

Fridays for Future

Stora Torget, Sundsvall 16:00 – 17:00

I Sundsvall demonstrerar vi på Stora torget varje fredag klockan 16.

Fridays For Future är en global rörelse som startades av Greta Thunberg den 20 augusti 2018. Hon satte sig ensam utanför riksdagshuset i Stockholm.
Varje fredag strejkar nu tusentals elever och studenter i över 100 länder på alla kontinenter för att politikerna ska göra följande:
1. Håll den globala temperaturökningen under 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer.
2. Följ Parisavtalet.
3. Säkerställ klimaträttvisa.
4. Lyssna på den bästa förenade vetenskapen som för närvarande finns.

___________________________________________________________________

Wi gård, Klingsta, besök vid lammningstid – i april

Studiebesök

________________________________________________________________

Planering av kommande aktiviteter

Skogsbad
Smultron och sång
Nackstaprojektet
LONA-projekt Faunaprojekt i tätortsnära miljöer
Röja granar på Norra Stadsberget
Cykelflykt med matlagning, Se nedan
”Ljungan från havet till Helags”. Mer presentation längre ner på sidan samt i protokoll.

_________________________________________________________________

 Rikskonferens  14–15 maj

Tema kommande framtidsstrategi, Mora

Kommer till stor del att handla om framtidsstrategin och stadgeöversyn. En stadgekommitté, med representanter från kretsarna är under bildande. Styrelsen uppmanar till deltagande.
_________________________________________________________________

Klädbytardag

Ankarsvik 5 juni
__________________________________________________________________

Söndag 3 juli

Orkidéer och pyrolor i magisk gammelskog

Vi ser i finaste sommartid på orkidéer och pyrolor i gammelskogen vid Kåski i Stöde finnmark där vår medlem Maja Lundahl bor med sin familj. Samling vid landsvägsbron i Kåski kl 10.

Utdrag ur rapport om Kåski gammelskog: ”Vi har sju arter i Medelpad inom gruppen pyrolaväxter: ryl Chimaphila umbellata, ögonpyrola Moneses uniflora, björkpyrola Orthilia secunda, grönpyrola Pyrola chlorantha, klockpyrola Pyrola media, klotpyrola Pyrola minor och vitpyrola Pyrola rotundifolia. De är alla perenna, vintergröna örter eller ris (ryl är lätt vedartad). Rolf Lidbergs akvarell av Medelpads sju pyrolaväxter finns på sidan 339 i praktverket Medelpads Flora (2010). Gammelskogen i Kåski är ett paradis för studium av fyra pyrolor: björkpyrola, klotpyrola, vitpyrola, ögonpyrola”.

Vitpyrola Foto: Håkan Sundin

Ledare: Maja Lundahl, Kerstin Stickler, Eva och Håkan Sundin, Jan-Olof Tedebrand
Samarrangemang: MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, Naturum Ånge

_____________________________________________________________________

Ljungan från havet till Helags

En vandring från den 14 juli till den 6 augusti.

Inte bara vandring utan också paddling och cykling, studiebesök på Viforsens kraftverk, föreläsning om rennäring och klimatförändring samt glaciologi Gunhild ’Ninis’ Rosqvist som pratar om hur klimatförändringarna påverkar arktis.
Ansvarig: Lars Ferster

15 juli (?), i början av Ljunganvandringen, Grenforsen
Medlemmarna och styrelsen bjuds in till ett Kombinerat styrelse- och medlemsmöte i Grenforsen

__________________________________________________________________________

Söndag 7 augusti

Skön vandring längs havskusten i Njurunda

Samling ICA Bommen vid kyrkoruinen kl 9

Vi inventerar biologiska mångfalden under vandring längs obebyggda havskusten från Lörudden till Junibosand i Njurundakustens mångfaldspark. SCA planerar successiv naturvårdsbränning i kusttallskogen längs denna kuststräcka. Mångfaldsparken + reservaten Bremön, Långören, Salen bildar en unik kustnatur som bör ses som en helhet vid naturvårdande satsningar. Vi parkerar en del bilar vid Junibosand så vi kan åka tillbaka till Lörudden.

Ledare: Eva och Håkan Sundin, Jessica Andersson, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang. MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, Sundsvalls Mykologiska Sällskap

______________________________________________________________________

Lördag 27 augusti

Vi lär oss mossor med Tomas Hallingbäck

Mossutflykt i gammelskogen vid Kåski med Tomas Hallingbäck
som skrivit boken ”Mossor”

Samling kl 9 vid landsvägsbron i Kåski, Stöde strax före Lillström

Ledare: Maja Lundahl, Tomas Hallingbäck, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang. MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen
Sundsvall-Ånge

_____________________________________________________________________

Rädda bina med GIF Sundsvall

Ett samarbete som planeras.

Dela ut material vid matcher samt deltaga vid deras ungdomsverksamhet är några förslag.

                  ______________________________________________________________

Cykelutflykt Aktiviteten är tänkt i maj

Norra  Alnö skulle kunna vara en bra plats. Där finns intressanta geologi-lokaler t ex Stornäsets fågelreservat och Smedsgården. Lämpliga cykelvägar kollas. Guidning av ornitologer/Stornäset och geologi? Grillning någonstans utmed vägen. Vi ordnar med grillplats och var och en tar med eget fika/grillmat.

eller

Cykelslingan på södra berget? Matlagning.

_____________________________________________________________

Paddeltur i deltat
Hade vi tänkt ha förra året. Nytt försök i samarbete med Timrå och Studiefrämjandet.
Ansvarig Björn Abelsson
___________________________________________________________________

Allemansrättens dag
Planerad aktivitet i samarbete med Natur- och Friluftsrådet.
Ansvarig Björn Abelsson

Schyssta filmer om allemansrätten på arabiska, dari, persiska och svenska finns på:
Riksföreningens hemsida

_________________________________________________________________