Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen

Energiseminarium

Tornhuset, Köpmangatan 15

Lördag 27 april 10:00 – 15:30

Preliminärt program (ungefärliga tider):

  • 10:00 Musikaliskt inslag.
  • 10:10 någon från oss hälsar välkomna, går igenom dagens program och presenterar seminariets moderator Anders Bergman.
  • 10:15 Tomas Kåberger berättar om kärnkraftens historia, nuvarande läge och framtid.
    12:00 Paus för lunch. Ett enklare lunchalternativ till självkostnadspris kommer att erbjudas på plats.
  • 13:00 Återstart med ett musikaliskt inslag.
  • 13:10 Christer Andersson från Svensk Vindkraft berättar om vindkraftens utveckling och dess framtida möjligheter.
  • 14:20 kort paus för bensträckare och eventuell frukt.
  • 14:30 Joacim Byström från Absolicon berättar om solvärme, dess möjligheter och framtid.
  • 15:30 tid för frågor och diskussion

Medvekande:
Tomas Kåberger. Forskningsprofessor vid Environmental Systems Analysis på Chalmers. Styrelseordförande för Renewable Energy Institute i Tokyo. Ledamot i Kungliga ingenjörsvetenskapakademien.
Joakim Byström, Vd Absolicon Härnösand och verkar inom koncentrerad solvärme.
Christer Andersson, Vindkraftscentrum

Anmälan senast onsdag 24 april till Ulrika Hådén 070-569 47 90 ellerulrhad@gmail.com

Lunch, inklusive sallad och dryck, 120 kr. Beställs och betalas i samband med anmälan.
Betalning via Swish 070-569 47 90 eller bankgiro 474-0809. OBS! Ange namn och gärna mejladress.

Arrangörer: Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen i Sundsvall, MILKAS (Miljörörelsens kärnavfallssekretariat), Studieförbundet Vuxenskolan, Sundsvall.
Med stöd från Sundsvalls kommun, Sundsvalls Tekniska förening, Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge

Rapport:
Christer Andersson, Svensk Vindkraft. Teknisk utveckling ökar effekten/verk, möjlighet att producera vätgas vid överproduktion, elbilarnas batterier kan leverera el vid tillfälliga elstopp i elnätet och den lokala arbetskraften har ökat de senaste tio åren. Dock är elnätets kapacitet en brist och en effektplanering förbereds.
En mobil drar lika mycket el som ett kylskåp!

Tomas Kåberger, aktiv i energifrågor, IVA, prof. Historik om kärnkraften. Ansvarsfrågan. Majoriteten av världens uran bryts i Ryssland, Kazakstan och Uzbekistan. Bevis att strålning i Sellafield ger barn cancer och i Ryssland har hjärt-och kärlsjukdomar ökat. Tyskland har lagrat kärnkraftsavfallet i saltgruvor som läcker. Sveriges metod är mycket omdiskuterad. De små SMR reaktorerna kostar mer än de stora att bygga. Vid serietillverkning går det inte att lära sig mer om kraftverken för tekniken går inte att driva längre. Kärnkraften släpper ut lite växthusgaser bra för klimatet men samtidigt bildas klor-kolföreningar som är svårnedbrytbara och giftiga.

Åke Johansson, Vattenfall. Fysikaliska förklaringar om energi. Lägesenergi som med hjälp av generatorer alstrar el. Stora älvar utbyggda, ju längre upp mot fjällen desto högre fallhöjd. I Ångermanälven finns förtio kraftverk. Torne älv, Kalixälv. Vindelälv, Piteälv orörda. Vissa svenska verk ägs av bl.a Tyskland och Finland.

Joacim Byström, Absolicon i Härnösand. Solvärme ger el i solceller och varmvatten i solfångare. Solvärmen slogs ut i Sverige då stödet togs bort och solcellerna gynnades. Hälften av all energi vi konsumerar är värme, 20% är el och 30% är transporter. Hälften av alla svenska hem får sin fjärrvärme från avfall. Kommunerna borde här skaffa solfångare till fjärrvärmen och lagra avfallsvärmen i vatten i stora hål i marken. Många industrier i Europa installerar företagets ide´ (Carlsberg, Peroni). Företagets logga: ”Heat is half”.