Medborgarförslag

Medborgarförslag om hyggesfritt skogsbruk till Ånge kommun

På initiativ av Naturskyddsföreningen i regionen uppmanar vi alla kommuner i Jämtland-Härjedalen och Västernorrlands län att gå före för skogens invånare och framtida generationer med ett medborgarförslag som syftar till ett mer hållbart skogsbruk. Vilken kommun tar täten och gör verkstad av sina styrdokument för hållbarhet? Läs mer om medborgarförslag för hyggesfria skogsbruksmetoder  HÄR

Förslaget måste inom 30 dagar få 25 röster för att gå vidare till utredning och politisk behandling.

Endast invånarna i Ånge kommun  kan rösta på förslaget i länken :https://e-tjanster.ange.se/minasidor/overview/1286/9782

På  Medborgarförslag – Ånge kommun (ange.se) kan boende i annan kommun nå förslaget men alltså inte rösta.

Medborgarförslaget har gått vidare för utredning!