E14 Blåberget – Töva – Matfors

Yttrande över Samrådsunderlag för Vägplan E14 Blåberget – Töva – Matfors.

Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge har fått rubricerade samrådsunderlag för yttrande. Vi anser att det är mycket angeläget att möjligheterna att cykla längs den aktuella sträckan förbättras. I synnerhet gäller detta om man bygger om den befintliga vägen till…… Yttrande över Samrådsunderlag för Vägplan