Utflykter april – oktober 2024

Tid och samlingsplats för spontana = ej i programmet tidsbestämda exkursioner meddelas av Eva Sundin på MBF facebook och via gruppmail till medlemmar.
MBF = Medelpads Botaniska Förening ( https://medelpadsbotaniska.se).
SNF = Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.
Myko = Sundsvalls Mykologiska Sällskap.

 

SUNDSVALLSVIOL OCH ANDRA VÅRBLOMMOR VID NORRA STADSBERGET

Det är nu 200 år sedan botanisten och prästen Lars Levi Laestadius år 1824 fann sundsvallsviol (bergviol) vid Siljeberget i Selånger.  Jonas Lidberg visar oss sundsvallsviol, backskärvfrö, blåsippor och andra växter vid Norra Stadsberget. Samling vid foten av trätrapporna som leder upp i norra berget.

VI SER PÅ BOMBMURKLOR KRING MITTEN AV MAJ MED ELISABETH NILSSON

Exkursion med Elisabeth Nilsson till bombmurklor vid byn Åsäng intill Ljustorpsån, Här växer under ”normalår” cirka 200 bombmurklor bland hässlebrodd, skuggvioler och kransmossa. Under ett ”toppår” noterade Håkan Sundin fler än tusen bombmurklor här.

Samarr: MBF, Myko, SNF

FÖRSOMMAREN, LINDARNA VID TVÄRBERGET

Vi besöker växtlokalen för lindar vid Tvärberget i Stöde, en varm kalkpåverkad sluttning mot Stödesjön där lindar funnits i kanske 7000 år.  Lindlokalen ligger bara ett par hundra meter från europavägen. Här finns blåsippa, olvon, underviol. Redan Collinder noterade dvärghäxört här i sin Medelpadsflora 1909. Under månghundaåriga jättelinden samtalar vi om dagens och om framtidens skogar i varmare klimat.

Ledare: Jonas Lidberg, Jan-Olof Tedebrand, Anneli Åslund

Samarrangemang: MBF, Naturum Ånge, SNF

SÖNDAG 2 JUNI
MBF årsmöte äger rum på värdshuset Borgsjö strand i Ånge, därefter exkursion till majvivans äng vid Nyänget och till länsstyrelsens fina ängsreservat Gammelbodarna där Ulla-Britt Olsson tar emot oss. Ulla-Britt är dotter till Rune och Vega Backman som med lieslåtter och räfsning skötte de artrika ängarna. Här finns fågelstarr, sandvioler + ängens växter.

VANDRING I SIDSJÖ ARBORETUM
Vi planerar vandring i Sidsjö Arboretum när liljekonvaljerna blommar som finast.
Samarr. MBF, SNF

MOSSVANDRING MED BENGT LARSSON
Bengt Larsson lär oss mossor i en kalkrik gransumpskog med mycket död ved norr om väg E14 och väster om Mörberget i Torp socken kring midsommartid, vi letar även stor låsbräken och kikar på kalkväxter i skogen som är skyddad med naturvårdsavtal. Kanske ser vi dvärghäxört och guckusko?Samarr. MBF, Myko, Naturum, SNF

ONSDAG 3 JULI – FREDAG 5 JULI,
HÄRLIG RUTINVENTE0RING MED BEGE
Vi är många som längtar till sommarens mysiga, spännande rutinventeringar med Bengt-Gunnar Bege Jonsson. Vi delar oss i grupper och någon i varje grupp behärskar även knepiga växtgrupper som starrarter. Eva Sundin informerar om samlingsplatser och tider. Hör av dig till Bege så hamnar du på hans lista över de som får särskild kallelse till sommarens äventyr med botanistkompisar: bengt-gunnar.jonsson@miun.se

LÖRDAG 6 JULI – TORSDAG 11 JULI,
ATLASINVENTERING I CENTRALA ÅNGERMANLAND
Det här inventeringslägret organiseras av Svensk Botanisk Förening (SBF), med Näsåker som bas. Atlasinventeringar sker i de norra/centrala delarna av Ångermanland. Boende i stugby och bilresor under inventeringen bekostas av SBF. Anmälan senast 20 juni till Lars Fröberg: lars.froberg@svenskbotanik.se
Se mer detaljerad info:
https://svenskbotanik.se/inventeringslager-i-centrala-angermanland-vaxtatlasprojektet/

BOTANISK SOMMAREXKURSION TILL ÅNGERMANLAND
MBF sommarexkursioner i minibussar till våra grannlandskap brukar vara populära. Vi har besökt
Jämtlands finaste brunkullaäng, enorma brandfält i Ljusdal och Hornslandets blivande nationalpark vid hälsingekusten. Nu sommaren 2024 besöker vi underbara Halsviksravinen i Nordingrå med vår lokale botanistvän Leif Berglund som lokal guide.
Ledare: Leif Berglund, Eva Sundin, Håkan Sundin

ÖRTVANDRINGAR MED KARIN
Karin Lindberg leder några örtvandringar under sommaren och lär oss om örter som mat och medicin.

MITTEN AUGUSTI, SOMMARVANDRING PÅ SÖNNASJÖBERGEN MED JOHN GRANBO.
Fokus på skogsbrandens betydelse i nordliga skogar. Exkursionen ingår som del i EU Life Taiga-projekt om naturvårdsbränningar. Vi vandrar i de ljusa lövlundarna med gamla tallar och cirka 140 årig asp-björk-sälgskog. Underbar utsikt över Viggebygden.
Samling badplatsen Viggesjön.
Samarrangemang: MBF, Myko, Naturum Ånge, SNF

SOMMARKVÄLL MITTEN AUGUSTI,
MOSSVANDRING MED BEGE JONSSON I BERGSÅKERDELTAT
Bege Jonsson visar oss lövskogens mossor i Selångeråns lummiga delta med höga örter som nordisk stormhatt och strutbräken samt trädlika bestånd av mandelpil under en fin sommarkväll i mitten av augusti. Vi parkerar nedanför Folkets Hus i Bergsåker.

 

VANDRING MED ERICA HÄSTDAHL VID FÅRBERGET I ÅNGE
Vi får lära oss om kryptogamer (lavar, mossor, svampar) och växter under vandring en solig höstdag i lövbränna med asp, björk, sälg och i gammal tallskog. Vi siktar antingen på helgen i månadsskiftet aug-sep eller första helgen i sep.
Samarr: MBF, MYKO, SNF

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     BENGT OCH HÅKAN LÄR OSS LAVAR, MOSSOR, SVAMPAR
Bengt Larsson och Håkan Sundin leder vandring vid reservatet Flakamon söder om
Indalsälven, se länsstyrelsens info om den fina gammelskogen:
https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/besoksmal/naturreservat/flakamon.html

FLER SPONTANA EXKURSIONER
Vi kollar läget för mosipporna vid Hundberget i Torp efter vårbränningen 2022. Anneli Åslund visar oss Stödes fina sockenblomma blårapunkeln. Jonas Lidberg leder exkursion till Bottnarna, Indal där bland annat sötgräs och vårärt finns i Natura 2000-område som länsstyrelsens Åsa Michold värnar om.

FLORAVÄKTARNA under ledning av Olof Svensson och Agnetha Toomingas kommer under sommaren följa utvecklingen av hotade arter i vårt närområde. Vill du följa med så kontakta
Agneta: a.toomingas@hotmail.com eller Olof: olof.l.svensson@telia.com