Program 2023

 

Vilda blommornas dag

Söndag 18 juni

 • Vi ser på fibblor, rosettjungfrulin och orkidén guckusko vid Roggån.
  Samling: Roggafors kl 10. 
  Kör E14, sväng ner till Torpshammar, kör över Ljungan, sväng höger, passera skylt Roggafors, följ vägen söder om Ljungan ca 6 km och nästan fram till Torpsjön, sväng till vänster vid kapellet i Roggafors. Nära kapellet bor en av ledarna, Lena Strand. Ring henne om du inte hittar 070-315 72 09.
  Sammarrangemang: MBF, Naturrum Ånge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.

           

 • Vi ser på finaängsväxter, typiska för norra Alnöns kalkgynnade flora.Samling: Circle K-macken på Alnö, kl 10. Samåkning med bil därifrån.
  Kortare promenad  i  långsam takt.
  Ledare: Eva Grafström 073-954 30 54

__________________________________________________________________

Riksstämma i Västerås

Lördag 17 juni – söndag 18 juni

Riksstämman 2023 ska bland annat utse en ny ordförande för riksföreningen och anta en framtidsstrategi för de kommande åren. Utöver det bjuder helgen på utflykter, samtalsprogram, nätverksträffar, festligheter och tillfällen för erfarenhetsutbyte.

Sundsvall-Ånge-kretsen har två ombudsplatser. Stämmohandlingarna kommer ut den 3 maj och finns redan nu på Naturkontakt. Motioner och valberedningens förslag till ordförande och styrelseledamöter kommer att diskuteras vid ett senare styrelsesammanträde. Styrelsen ser gärna att valberedningen för riksstämman i någon offentlig form ordnar en utfrågning av ordförandekandidaterna.

                    Alla medlemmar är välkomna!

Läs mer om programmet på Naturskyddsföreningens hemsida

Anmäl dig här

____________________________________________________________________________

Naturbetesmarker

Söndagen 25 juni

Vi inventerar naturbetesmarker i Järkvissle.

Samling vid f.d. Trollbyn i Järkvissle kl 10.

Majviva          Foto Hans Andersson

Vi färdas längs Indalens dalgång och inventerar växter i vackra naturbetesmarker i nipsluttningar vid Indalsälven. Här i den dramatiska och storslagna vackra älvnaturen vid byn Järkvissle växte konstnären och landskapsbotanisten Rolf Lidberg (1930-2005) upp. Johan Rudin är biolog och driver Järkvissle Ekogård tillsammans med sin fru Anna, mamma Pia och pappa Örjan.

Ledare: Monika Karlsson, Karin Lindberg (073-9873235) och Johan Rudin

Sammarrangemang: MBF och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

____________________________________________________________________________

Fältgentiana vid Oxsjövallen

Söndagen 2 juli

Fältgetiana och andra växter vid fäboden Oxsjövallen i Borgsjö.

Västernorrlands museums kulturantikvarie Johanna Ulfsdotter berättar om fäbodens roll i äldre

Foto Hans Andersson

jordbrukssamhället och om fäbodväsendet i Borgsjötrakten. Den tidigblommande fältgentiana har förhoppningsvis börjat blomma. Bengt Larsson, Eva och Håkan Sundin besökte Oxsjövallen 25 juni 2018 och skrev lista över funna växter. Nu ska vi göra ny artlista över fäbodens växter och se vilka arter som gynnats av uppröjningarna.

Samling: Gulfmacken Fränsta  kl 10. Vi parkerar bilarna ca 1 km från fäbodvallen och får en skogspromenad sista biten. Bra med kraftiga skodon  eller stövlar eftersom vi delvis traskar i myrstråk.

Ledare: Annika Carlsson, Bengt Larsson, Eva Sundin (070-9220416) och Håkan Sundin

Sammarrangemang. MBF, NaturrumÅnge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.

____________________________________________________________________________

Artrika vägkanter

Lördag 22 juli

Artrika vägkanter med vilda blommor och vackra  fjärilar

Foto Rolf Harbom

Tack vare kalkrika jordar i Ångetrakten så finns många artrika vägkanter bland annat vid byn Åse i Torp socken. Vid riksbekanta ”Jämtkrogens fjärilslandskap” kan man få se fjärilen smalsprötad bastardsvärmare.

Samling: Naturum Ånge kl 10

Ledare: Bengt Larsson
Samarrangemang: MBF, Naturum Ånge, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

___________________________________________________________________________