Program 2023

Besök på KRAV-gård

Lördagen den 7 oktober, kl 11:00

Besöksgården drivs efter regler som den svenska organisationen KRAV kräver för ekologisk odling och djurhållning. Grödor ska odlas utan bekämpningsmedel och konstgödsel och djuren ska ha ett bra liv. Att vid matinköp välja ekologiskt ger både oss och naturen mindre utsläpp av kemikalier och en mindre klimatpåverkan eftersom inte konstgödsel används.

Vid köp av livsmedel vill vi få kunderna att förstå fördelen med att välja ekologiskt. Priset är ofta något högre men smaken är kanske inte alltid bättre. Varför ska vi då välja ekologiskt?

Vi får i oss mindre kemikalier som i för höga koncentrationer som allvarligt kan skada organ i kroppen.

Ekologiska gårdar gynnar den biologiska mångfalden genom att motverka förlusten av insekter, djur och växter. Minskar övergödning av mark och vatten. Kanske mår vi också bra av att vi äter lite nyttigare?

Välkomna till Hans Häggqvist i Kovland! Gården ligger i början av Ånäsvägen, vägen mot Lövsätt.

För mer information: 073-932 52 85

______________________________________________________