Natursnokarna…

Natursnokarna är samlingsnamnet på Naturskyddsföreningens barn- och familjeverksamhet i kretsarna    (Naturskyddsföreningens lokalavdelningar). Här kan du och barnen få vägledning till egna upptäcktsfärder i naturen eller gotta er åt att vara tillsammans med andra som önskar samma sak.

Du behöver inte kunna någonting om natur och miljö för att vara med. Och om du kan en del, låt det bli en tillgång för hela gruppen!

Vi vänder oss främst till barn mellan 3 och 10 år, men yngre (i sällskap med vuxen) och äldre är välkomna. Aktiviteterna pågår c:a 2 timmar. Tag med sittunderlag, något att fika och använd oömma kläder.

Natursnokarna behöver fler ledare!

Det är på oss vuxna det hänger om barnen ska få en nära och positiv kontakt med naturen. Inga förkunskaper behövs utan bara nöjet att vara ute med barn och föräldrar i alla väder. Vi upptäcker, leker, söker och fikar i naturen. Oftast håller vi till vid Sidsjön, men andra ställen kan förekomma.

 

Är du intresserad av att vara ledare eller bara hänga med så hör av dig till
Ytterligare en ledare Jessica Peters, acissej.peters@gmail.com
Läs aktiviteterna på Facebook