Vattenkraften behöver ny lagstiftning

Många vattenkraftverk har gamla tillstånd, ibland hundra år gamla. Moderna miljövillkor saknas, som krav på fiskvandringsvägar. Nu finns ett lagförslag från regeringen som kräver prövning av alla kraftverk mot miljöbalkens hänsynsregler. Vi uppmanar alla att ställa sig bakom förslaget.

Vattenkraft är viktig för Sverige. Den är förnybar, kan lagras och står för nära halva elproduktionen. Men den har stor negativ påverkan på vattenmiljön. Dammar hindrar fisk …. Lokaltidning_Debattartikel_vattenkraft