Ensjön, Haverö – en förgiftad sjö

På gränsen mellan Medelpad och Hälsingland finns en nedlagd guldgruva. Gruvan är ett dagbrott som nu är vattenfyllt och vattnet är kontaminerat med tungmetaller. Strax söder om gruvan ligger Ensjön, som får ta emot giftigt lakvatten direkt från gruvan. Gruvan ligger i Gävleborgs län men Ensjön dit vattnet först rinner ligger i Haverö, Västernorrlands län. Ensjön avvattnas i sin tur till Gävleborgs län.

Kretsens styrelse ställer sig frågan vad som händer med saneringen, som är beslutad av länsstyrelsen i Gävleborg. Som styrelsen ser det är miljöärendet länsgränsöverskridande och frågan är hur länsstyrelsen i Västernorrland agerar i frågan och vem som har tagit på sig det övergripande samordningsansvaret.

I oktober 2013 har kretsen sammanställt en skrivelse med förfrågan tillställd länsstyrelsen i Västernorrland om hur ärendet handläggs samt att kopia för kännedom även skickats till Länsstyrelsen Gävleborg, Bygg- och miljönämnden i Ånge kommun samt Vattenrådet i Östersund.

Skrivelser i ärendet