De Vilda Blommornas Dag

SÖNDAG 16 JUNI

Tredje söndagen i juni anordnas varje år blomstervandringar för allmänheten runt om i hela Norden – De Vilda Blommornas Dag. Då samlas tusentals människor för att gå ut och titta på, lära sig mer om och njuta av den vilda floran. I Sverige är det Svenska Botaniska Föreningen som är arrangör tillsammans med olika lokala föreningar i hela landet.

Fäbodexkursion
till den högt belägna fäboden Kullbodarna i Ånge då vi ser på fjärilar, fåglar, växter och annat
intressant tillsammans med fäbodägarna Margita Sjöberg och Mats Olsson.

Samåkning från Shell Nacksta kl 9. Samling kl 10 vid Naturum Ånge

Ledare: Rebecka Andersson, Bengt Larsson, Anneli Åslund
Samarrangemang: MBF, Naturum, SNF

Alnö
Vi ser på typiska växter för norra Alnöns kalkgynnade flora.

Samling kl 10.15 vid Circle K-macken påAlnön (nära hållplats för stadsbuss nr 1)

Samåkning i bil därifrån.

På väg mot Stornäset planerar vi att stanna till och titta på den örtrika miljön vid Slädabäcken. Vid Stornäset finns fina ängsmarker och högörtsrik lövskog där vi bland annat kan se nordisk stormhatt, smörbollar och kanske tiggarranunkel.

Tag med matsäck och kläder efter väder!

Ledare: Eva Grafström (073-9543054)