Försommarens blommor och svampar i Bergsåkersdeltat.

Torsdag 14 juni

Samling kl18 vid fotbollsplanen nedanför Folkets Hus i Bergsåker.

Vi inventerar blommor och svampar vid Selångeråns levande delta i Bergsåker. Här finns länets största bestånd av trädstora mandelpilar med bland annat kuddticka och fjällticka.

Ledare: Jessica Andersson, Siv Norberg, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand.
Samarrangemang MYKO och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge.