Årsmöte 2018

 Tisdagen 27 februari kl 19:00 – 21:00

Kyrkans Hus 
med sedvanliga förhandlingar.

Efter själva mötet diskuterades frågan inför valet i höst en stund. Mötet var överens om att valet är en viktig fråga att arbeta med, Frågorna till partierna bör inte vara alltför många (högst 3-4 st) och åtminstone någon fråga bör vara rätt öppen.

Aktuella händelser inom den nära framtiden är

17-18 mars Upptaktsmöte Miljövänliga veckan, Eskilstuna
14 april Klädbytardag, Ankarsvik

Hör av dig till styrelsen om du vill vara med på någon av dessa aktiviteter. Föreningen betalar resa och uppehälle för Upptaktsmötet för Miljövänliga Veckan.

Hör också gärna av dig till styrelsen, eller på denna Facebooksida, om du har synpunkter på hur vi bör agera i valrörelsen! Eller om du har andra synpunkter på vad föreningen bör göra under 2018!

För Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge
Björn Abelsson