Aktivitet på barnbiblioteket

27/10 2020, 13-14. 

Kommer att genomföras med en gräns för antalet barn på 8-10

  • Aktivitet på barnbiblioteket genomfördes av Björn Abelsson. Få deltagare p.g.a. endast föranmälan, roligt för dem som var med. Coronavirus- höst.