Redovisning av Lokal miljöenkät till partierna inför valet 2022

I mars 2022 skickade Naturskyddsföreningen, Sundsvall-Ångekretsen en enkät till de riksdagspartier som ställer upp i val till kommunfullmäktigevalet 11 september.

Här redovisar vi bakgrund till enkätens frågor och kort analys. Vi redovisar även de kompletta svaren från de deltagande partierna.

Inledning

I mars 2022 skickade Naturskyddsföreningen, Sundsvall-Ångekretsen en enkät till de riksdagspartier som ställer upp i val till kommunfullmäktigevalet 11 september. Vi fick svar från fem partier: Kristdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet de Gröna samt Socialdemokraterna. De partier som inte svarade är Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Läs mer: Redovisning av Lokal miljoenkat till pa rtierna inför valet 2022_med bilaga