Hur kan vi nå ut bättre i media?

Webinarium 10 mars                

Hur kan vi nå ut bättre i lokalmedia & på sociala medier?

Tidningarna skriver ibland att syns vi inte så finns vi inte. Viktigt är alltså att vi hörs och syns i media. Riks ordnar ett webinarium. Mera info och anmälan HÄR.

Rapport: Pressekreterare Petra Holgersson tipsade oss att skriva pressmeddelande, skriva debattartikel, ringa redaktionen. Att få en relation med någon på media är en fördel. En riktig nyhet är det bästa att komma med! Kanske föreslå att ta bort gräsmattor för att utnyttja ytan som äng!

Klara Strandberg jobbar på kommunikationsavdelningen. Av de nio sociala medierna används facebook, instagram, snapchat och twitter mest. Twitter används mest av politiker och journalister. Instagram användandet har ökat medan fb minskat. Mer kan du läsa på: Powerpoint_sa lyckas du med kommu nikation via digitiala kanaler