Ekologiska Lantbrukare

Ekologiska Lantbrukarna bjuder in oss till 2017 årsmötesdagar.

28 februari
1 mars
2 mars

Söråkers Herrgård

Tisdag 28 februari
Studieresa med företagsbesök på ekogårdar

Onsdag 1 mars
Temadagen

Torsdag 2 mars
Ekologiska Lantbrukarnas stämma

Alla är välkomna att delta en – tre dagar, allt enligt egen önskan.

Anmälan senast 19 februari på www.ekolantbruk.se , under Nyheter. Där kan du också läsa kostnader, tider och mer detaljerat för dagarna.

Vår förening har vid många tillfällen informerat om fördelen med att välja ekologiska livsmedel. Vår uttalade uppfattning är också att kommunens upphandling till de offentliga köken ska om möjligt var ekologisk. Att välja det kravet påverkar mycket mera än bara mat utan/med mindre kemikalier.

Några av Ekologiska Lantbrukarnas regler: Inga bekämpningsmedel, ingen konstgödsel, foder till djuren produceras på egna gården så långt det är möjligt, krav för djurbesättningens naturliga beteende ska beaktas och inga GMO-grödor får användas.

RAPPORTER från aktiviteter med anknytning till föreningens verksamhet