25 februari – Café Planet – Träden i staden

skogen 420
Den 25 februari kl.18.00 Kulturmagasinet, Sundsvall

Den tätortsnära skogen har stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Sundsvalls utmärkelse som ”Årets friluftskommun” är en belöning för närheten till naturen. Hur ska vi sköta skogen med hänsyn till både naturvärden och rekreationsintressen, på kort och lång sikt, samtidigt som ekonomin alltid sätter gränser för vad som är möjligt?

Även i centrum är träden viktiga för hur vi upplever staden. Men gamla träd måste ersättas. Vi kan plantera nya, men det dröjer innan de blir stora. Vad vill vi med träden i staden?

Kom och lyssna på dem som ansvarar för Sundsvalls träd och skogar och tala om hur du vill ha det!

Efter informationen om kommunens skogar och stadens träd bjuder vi på fika. Därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Cafe planetVad är Café Planet?

Café Planet är en mötesplats för miljöintresserade att lyssna på aktuella föreläsningar, delta i workshops och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor med andra. Alltid med fritt inträde. Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.