Skogsutflykt runt Ånge.

Lördag 28 maj

Vi träffas vid Borgsjö Naturrum kl 10.00 för vidare färd till Naturreservaten vid  Kullbäcken-Markbäcken och Dysjöberget.
Vår färdledare är Bengt Larsson

Samling för samåkning från Sundsvall, parkeringen bakom Kulturmagasinet kl. 09.00.

Kontaktperson: Lisbeth 073-932 52 85

Att gå med Bengt Larsson som guide är kunskapsgivande!

Blockig tallskog

Blockig tallskog

Majviva

Majviva

Purpurlöpare/ Foto Bengt Larsson

Purpurlöpare/
Foto Bengt Larsson

Deltagare

Deltagare

Under de allra senaste åren har många nya biologiskt artrika skogsreservat med gammal skog bildats tack vare markbyten mellan statliga Sveaskog och skogsbolagen. Bengt Larsson guidade i ljuvlig försommartid till ett sådant nybildat reservat: Dysjöberget i Borgsjö socken.

Läs om allt vi såg!

_______________________________________

Lupinfestival 2016

Söndag 10 juli, klockan 15-17 på Stora Torget i Sundsvall.

Vackra men invasiva!

Vackra men invasiva!

Blomsterlupin är en invasiv främmande art – en främmande art vars spridning hotar biologisk mångfald. Med invasiva främmande växter menas arter som lätt och snabbt förökar sig och kväver andra växter.

Vi vill se så många blommande lupiner som möjligt på Stora Torget och lovar att ta hand om dem för att se till att de inte sprider sina frön vidare. Varje lupin som plockas innan den hinner sätta frö betyder färre nya lupinplantor i vår natur. Så kom till oss med ditt bidrag till skyddet av våra vilda växter! Lupinfestival

Kontaktperson: Björn Abelsson 070-319 38 84

_____________________________________________________

Svamp i Selångerskogen

Torsdag 11 augusti.

Samling på parkeringen vid Selånger kyrka kl 18

Bombmurkla Foto Hans Andersson

Bombmurkla
Foto Hans Andersson

Ledare: Hans Andersson, Jeanette Södermark, Jan-Olof Tedebrand

Samarrangemang Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge, Sundsvalls Mykologiska Sällskap och Svampfärgarsällskapet.

___________________________________________________________________

Planerade programpunkter, preliminärt.
Utflykt till mångfaldsparken i Galtström
6 juni Nationaldagen
11 september Skogens dag

___________________________________________________________________