Vandring Ovansjöparken – Bergafjärden

Torsdagen 4 juni

En kvällsvandring på den nya Njurundaleden. Längs leden finns tio skyltar om traktens historia, flora
och fauna. Leden är 8 km lång, via ängar, våtmarker, skogar och gläntor. Sjöarna Mingen och
Skrängstasjön ligger i närheten. Tips: vanliga idrottsskor går bra men anpassa dig efter väder.
Samling: Ovansjöparken kl. 18.00
Kontaktperson: Björn Abelsson, 070-3193884

Sothöna Mingen

Sothöna i Mingen. Foto Petra Eriksson.

________________________________________________________

Den soliga kvällen förgyllde den lilla gruppen som vandrade leden från Bergafjärden till Ovansjö. Stigen/skogsvägen gick mellan tall- och granskog där stora mängder blåbärsris täckte markerna. Mycket rikligt med stenmurklor växte i sanden som blottlagts vid ett…  Från Bergafjärden till Ovansjö

Vandrare       Tavla vid Bergafjärden     Stenmurkla