Utflykt till Norra Berget

Torsdag 28 april kl 18.00

 träffas vi på Baldersvägen vid trappan upp till Berget.

Norra Berget blev naturreservat första januari 2015.
Hur ska det se ut på berget i framtiden? Hur ser kommunens övervägande mellan natur- och rekreationsintressen ut? Naturens arter på berget kommer kanske i skymundan för andra aktiviteter.

Ledare: Ronnie Nordström och Helena Paulsson från miljökontoret