Utflykt till kalkkärr

Söndag 23 juli

Glansvide, tagelstarr och Kung Karls spira vid Husmyran i Borgsjö. Vi besöker ett av våra finaste kalkkärr i ljuvlig högsommartid.

Samling kl 9 för samåkning vid Shell i Nacksta eller Träporten i Borgsjö kl 10.

Ledare: Bengt Larsson

Medelpads Botaniska Förening och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge

Referat

                    Tio blomstervänner

ORKIDÉVANDRING I BORGSJÖ