Svampvandring i Mjällådalen den 17 augusti 2014

Rast vid Mjällån 140817
Stor asplticka 140817

Söndag 17 augusti var det dags för vandring med Hans Andersson, Elisabeth Nilsson och Jan-Olof Tedebrand längs Tuna fäbodstig i Mjällådalen. Vi var 11 deltagare som fick uppleva fina mossiga gammelskogar längs ån. Många matsvampar hade börjat dyka upp ur marken: gulkremla, grönkremla, rabarbersvamp, sillkremla, storkremla, tegelkremla, tegelsopp, rimskivling. Hans Andersson hade pedagogiska genomgångar av karaktärerna hos dessa matsvampar. Flera färggranna kremlor lyckades vi inte sätta namn på. Det var gott om död aspved i skogarna längs ån och ett skojigt fynd var stor aspticka (se bild). Stor aspticka är uppförd på svenska rödlistan som hänsynskrävande art eftersom den är sällsynt och indikerar fina aspmiljöer. För att gynna stor aspticka och många andra asparter bör äldre bestånd av asp i bergbranter, raviner, strandskogar och kring odlingsmarker sparas. Under vandringen såg vi även bestånd med sötgräs i bäckdalar. Här vid Mjällån har det östliga sötgräset sina största nordiska förekomster. I strandkanterna växer även älvsallat, en nordlig blomma som tillhör
samma släkte som fjälltortan. Elisabeth berättade under vandringen om kolgropar där
man kolat ved för att få fram träkol till gengasbilar under andra världskriget, om flottnings-
epoken i ån och om hur man nu petar ut storstenar igen i ån till gagn för öringen och fisket
i ån. Vi avslutade den härliga svampvandringen med fika i strandgruset vid Mjällån (se bild).
Under svenska mykologiveckan i Timrå 8-14 september kommer Elisabeth att guida
svampspecialister till Mjällån vilket torde ge många nya bevis för den rika biologiska
mångfalden i Mjällåns dalgång.

Foto: Hans Andersson
Text: Jan-Olof Tedebrand