Sundsvalls Naturskyddsfond

Fonden är en insamlingsstiftelse gemensam för Sundsvalls kommun och Naturskyddsföreningen Sundsvall. Syftet är att samla in pengar för att skydda värdefull natur i kommunen. Det kan gälla områden med sällsynta och skyddsvärda arter i skogar, sjöar och vattendrag. Fonden påverkar även länsstyrelsen, skogsstyrelsen och skogsägare att värna och vårda värdefull natur. Den sociala naturvården, alltså natur runt våra bostadsområden, är också föremål för fondens verksamhet.

Hur stöder jag fonden?
Istället för att ge blommor i samband med t ex begravningar och uppvaktningar kan man sätta in pengar på fondens plusgiro 36 59 88-5. Fonden tar också emot större gåvor och testamenten. Vill du veta mer kan du ringa kommunens växel 060-19 10 00 och be att få tala med miljökontoret där fondens sekreterare håller till. Det går också att E-posta miljönämnden miljonamnden@sundsvall.se.

Fonden upplöses

Sundsvalls Naturskyddsfond bildades kring 1990 och har varit en stiftelse där kretsen och kommunen haft folk i styrelsen ungefär 50/50.
Numera har kommunen, länsstyrelse och skogsstyrelse mycket mer pengar för att satsa på naturvård som de inte hade 1990. Så därför upplöses fonden närmaste året, 2019.

Tre naturföreningar får ekonomiskt stöd för att invetnera biologisk mångfald i Granloskogen under några år: orniologerna, mykologerna, botaniska föreningen. Myko och SNF-kretsen kommer att ha gemensamma inventeringar av blommor och svampar närmaste åren i Granloskogen.