SNOKLEDARE

UTBILDNINGAR FÖR SNOKLEDARE
Sundsvall, 8-9 april

Vill du få barn att upptäcka naturen? I Natursnokarna upptäcker barn och deras vuxna naturen tillsammans. Den som har kunskap om naturen blir också mer rädd om den.

Vi söker ledare för naturupplevelser speciellt för barn men även för vuxna.

Natursnoken                                  

Intresserad?
Hör av dig till Björn 070-3193884 (bjorn.abelsson@telia.com) eller Lisbeth 073-9325285 (lisbeth.jakobsson@naturskyddsforeningen.se).

Läs mer på; www.naturskyddsforeningen.se/natursnokarna
_____________________________________________