Paddling i Indalälvens delta

Inställt pga för få anmälda

 Paddling i Indalälvens delta

Söndag 21 augusti

Planerad tid 10-15. Obligatorisk föranmälan senast 11 augusti till Björn Abelsson, bjorn.abelsson@telia.com eller 070-319 38 84.

Samarrangemang med Friluftsfrämjandet.