Nordiska kusträddardagen 4 MAJ

Visste du att 80% av allt skräp i haven kommer från land? Och att haven håller på att drunkna i skräp?

Nedskräpningen av våra hav är ett av vår tids största miljöproblem. Samtidigt är det ett problem vi alla kan hjälpa till att lösa. På NORDISKA KUSTRÄDDARDAGEN 4 MAJ går människor i hela Norden ut för att plocka skräp längs kusten, vid en sjö eller annat vatten. Förra året deltog nästan 40 000 kusträddare bara i Sverige.

Samling vid hotellbåten på kajen i Sundsvall. Vi startar kl.10:00 och håller på till lunch.
Ta gärna med dig ett par vantar att plocka skräpet med. Alla är varmt välkommen!


Ca 25 personer deltog, både styrelsemedlemmar och ”andra”.Ann och Marina tog med sig skräpet och lämnade på återvinningsstation. På Alnö fick man ihop två släpkärror. Stort tack till Ann för allt praktiskt arbete kring städardagen.
Vi bör ordna en liknande kuststädardag i höst.