Naturreservat och mångfaldsparken i Galtström

Söndag 25 september

Samling på P-däcket vid Kulturmagasinet 10.00.

I södra Njurunda finns naturreservaten Salen och Långören och däremellan SCA:s Mångfaldspark. Mångfaldsparken är en lång oexploaterad kuststräcka med flacka klippor och stora inslag av block och klappersten. Inom parken finns en värdefull flora och här finns också ett rikt fågelliv, tack vare att det finns flera grunda vikar och öar som utgör viktiga rast- och häckningsplatser. Här trivs även djur som stor och liten vattensalamander, snok, havsörn liksom grodor och paddor. Oöm klädsel, stövlar eller kängor, fika medtages.

Anmäl gärna ditt deltagande senast 22 september till Bengt Carlsson, bengt.h.carlsson@gmail.com, 073-802 04 37