Medelpads Botaniska Förening, årsmöte 

Nationaldagen, måndag 6 juni 

Värdshuset Träporten i Borgsjö kl 10

Blomsterlupin tillhör tyvärr ”vinnarna” bland kärlväxterna i dagens landskap och sprider sig inte bara längs vägdiken utan även ut i skyddsvärda orkidékärr och ängsmarker. Efter årsmötet ”pinar vi lupiner” i orkidékärret vid Getberget där orkidén knottblomster hotas. Fältbiologerna har utnämnt 6 juni till Stora lupinbekämpardagen.

Samling vid orkidékärret nedanför slalombacken vid Getberget cirka kl 12

12- 14 lupinbekämpning vid Getberget tillsammans med Naturum Ånge och Naturskyddsföreningen Sundvall-Ånge.
15 besök majvivelokalen och nornalokalen.

Samarrangemang: MBF, Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge,  Länsstyrelsen och Naturum Ånge

——————————————————-
Rapport:

30 naturvårdare från Medelpads Botaniska Förening, länsstyrelsen, Naturum Ånge och Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge firade idag nationaldagen med att tillsammans bekämpa invasiva lupiner i orkidékärret vid Getberget. Jessica Andersson tog bilden nedan. Lisbeth Jacobsson, mångårig ordförande i Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge var med oss liksom stödebon Anneli Åslund från nuvarande SNF-styrelsen. Efter lupinbekämpningen såg vi på blommande guckusko och norna i Ensillre kalkbarrskog. VILKET UNDERBART NATIONALDAGSFIRANDE MED NATURVÅRDANDE ÅTGÄRDER OCH BESÖK I FIN NATUR !

   Vi pinar lupiner vid foten av Getberget