Lupinfestival

Söndag 2 juli mellan 16-17.

Vackra men invasiva!

Information om invasiva arter samt uppmaning till folk att plocka lupiner för att hindra dem att sätta frö.
Vi samlar in lupiner på Fisktorget för vidare befordran till förbränning.