Lupinfestival 2016

Söndag 10 juli, klockan 15-17 på Stora Torget i Sundsvall.

Vackra men invasiva!

Vackra men invasiva!

Blomsterlupin är en invasiv främmande art – en främmande art vars spridning hotar biologisk mångfald. Med invasiva främmande växter menas arter som lätt och snabbt förökar sig och kväver andra växter.

Vi vill se så många blommande lupiner som möjligt på Stora Torget och lovar att ta hand om dem för att se till att de inte sprider sina frön vidare. Varje lupin som plockas innan den hinner sätta frö betyder färre nya lupinplantor i vår natur. Så kom till oss med ditt bidrag till skyddet av våra vilda växter! Lupinfestival

Kontaktperson: Björn Abelsson 070-319 38 84