Kretskonferens

Medlemskonferens på Jamtli, Östersund

 26 – 27 november

Framtidsstrategi, Natursnokar, nya stadgar

 Alla är välkomna.

Länsförbunden i Västernorrland och Jämtland-Härjedalen