Kretskonferens Västernorrland/Jämtland

11- 12 november

Årets samling för styrelseledamöter i kretsarna för att diskutera regionens arbete, samarbete mellan kretsarna, utbyte av erfarenheter och inspirerande och stimulerande diskussioner.

Hur ska Naturskyddsföreningen arbeta?
På riksstämman 2018 ska Naturskyddsföreningen anta riktlinjer för verksamheten 2019-2022. Riksstyrelsen arbetar just nu med ett förslag. Förslaget kommer att presenteras för oss i Västernorrland och Jämtland på en konferens 11-12 november i Revsund. Alla medlemmar är välkomna att delta. Läs mer på Länsförbundets hemsida https://vasternorrland.naturskyddsforeningen.se/…/dax-for-…/