Kretskonferens Gällö

Gällö, Bräcke den 15-16 februari.

Alla aktiva medlemmar i Jämtland och Västernorrland är inbjudna för att diskutera engagemang och aktiviteter i de lokala naturskyddsarbetet.
En givande helg där två från vår krets deltog, deltagare även från Ö-vik, Sollefteå, och Kramfors.
Ämnet handlade om att få fler medlemmar, hur tar vi emot dem och hur tillgodose deras intressen? Hur samarbeta med andra kretsar?
Förslag att vi bjuder in till ett öppet möte för att prata informellt om naturvårdsfrågor. Viktigt att det upplevs stimulerande och roligt!