Klimatet efter istiden

16 mars, Kyrkans Hus kl 19.00

Leif Kullman, Umeå Universitet, föreläser om förändringar i växtligheten i fjällen mellan två istider.
Läs mer på http://www.kullmantreeline.com/empty_16.html.

Fjällens nya ansikte – en grön paus i Neoglacialen – Fjäll och trädgränser i ändrat klimat

FJÄLLNATURENS NYA ANSIKTE – EN GRÖN PAUS I NEOGLACIALEN Leif Kullman Klim…

KULLMANTREELINE.COM

Arrangör: Medelpads Botaniska Förening och Sundsvalls Geologiska Sällskap