Hur vill vi att det ska se ut i våra skogar

Kulturmagasinet

15 mars kl 17.00

Skog att njuta av!

Skog att också njuta av!

Skogen har många uppgifter. Den ska producera råvaror till hus, blöjor, dagstidningar, energi. Den ska vara en kolsänka för att minska klimatpåverkan. Den är viktig för rekreation och friluftsliv. Den är livsmiljö för många djur och växter. Hur ska vi balansera dessa uppgifter mot varandra? Hur vill vi att det ska se ut i våra skogar?

Den frågan vill Naturskyddsföreningen Sundsvall-Ånge diskutera.

Vi hoppas få dit SCA, Skogsstyrelsen och Sundsvalls kommun. Det är inget stort, allmänt möte utan ett samtal i en mindre grupp med föreningens medlemmar.

Några funderingar av några av våra medlemma.
Hur ska vi värdera klimatnytta i förhållande till …. Hur vill vi att det ska se ut i våra skogar