Genomförda aktiviteter 2010

Inga-Maja Pousette och Åsa Carlsson Foto:Hans Andersson

Den 3 december – Medlemsträff med julmat 

I Orrsjön, Njurunda, hade kretsen medlemsträff med julmat. Värdpar var Björn och Sanna Abelsson som ordnat det mysigt i stugan. Tack vare en detaljerad vägbeskrivning hittade alla dit. Astronomen Nils Orlander berättade om stjärnhimlen och visade mycket intressanta saker med hjälp av ett datorprogram, det snöade ute och stjärnorna där ville inte visa sig. Julfesten var arrangerad som knytkalas. Det blev mat så det räckte och mer därtill. Avslutningsvis visades filmen ”Björnens rätta ansikte” gjord av Länsstyrelsen i Jämtland. Man fick lära sig hur björnen uppträder i olika situationer. Lugnade är att bär och svampplockare råkar sällan illa ut vid ett björnmöte. Som förspel till björnfilmen visade Lena och Hans Almén bilder på en mycket liten och orädd mus som de fångade i sitt hus. Musen blev till slut fångad i en hov och förpassades ut. Myskväll i stugan, berättad av

Hans Andersson
Vice ordförande

Östen Ångman och Elsie-Marie Otsem Foto:Hans Andersson


Adam Gönezi Foto:Hans Andersson

Den 9 november – TOMATER OCH ABBORRAR

I Kyrkans Hus höll Adam Gönezi föredrag om hur man bedriver kretsloppsanpassad fiskodling. Adam är pensionerad chef för Fiskeriverket och har studerat fiskodlingen i Kattastrand på Härnön. Där har man visat att genom att använda vatten från fiskodling, som innehåller näringsämnen, driva upp tomater och gurkor. Se bilden med process-schema. Hela systemet är slutet och mycket små mängder näringsämen och vatten behövs. Resultatet blir fin fisk och härliga grönsaker.

Hans Andersson


Skiss över recirkulerande odlingssystem med mycket lägre vatten- och syrgasförbrukning än vid konventionella fiskodlingar. Dessutom mycket mindre föroreningar ut i det omgivande vattnet. Foto: Hans Andersson

 

Måndagen den 18 oktober – Underkastelsen

En dokumentär värd att se av Stefan Jarl

En tänkvärd film som belyste vårt kemikaliesamhälle. Flera hundra kemikalier har sedan andra världskriget ökat till hundratusen som vi har runt omkring oss. Bekämpningsmedel, flamskyddsmedel, hormonstörande m.fl. Många är bioackumulerande (ansamlas i våra kroppar) och persistenta (svårnedbrytbara).  Vi bär alla runt hundratalet som mödrar för över till barnen. Forskare som uttalade sig var överens om nedsatt fertilitet, beteendestörningar, cancer, försämrat immunförsvar m.m. Cocktaileffekten (blandningen av kemikalierna) vet man mycket lite om.

Diskussionen efteråt förstärkte känslan av hur lite vi tror oss kunna påverka. Kemikalieindustrin är stark och har kraftig lobbing nere i Bryssel. Ändrade värderingar i vårt samhälle och att påverka våra politiker i EU är en möjlighet.

Tips! Köp second  hand, miljömärkt, använd mindre tvättmedel och kosmetika.

”Bestulna på framtiden”  är lättläst och har samma tema som filmen.

 

Onsdagen den 13 oktober – Energi- och miljöarbete i landstinget

En solcellsanläggning på ca 60 m2 är placerad på ett av taken på Härnösands sjukhus. Det är en försöksanläggning. Anläggningen demonstrerades för deltagarna som också fick inblick i hur samarbete med företag och landstingets egen arbetsgrupp leder till kraftiga energibesparingar.

Solcellsanläggningen som följer solhöjden är unik eftersom den ger värme, kyla och elektricitet på samma gång. I solcellerna koncentreras solenergin från de bågformade reflektorerna. Cellerna blir så varma att de måste kylas ned. Det uppvärmda vattnet kyls av i en kylmaskin, en pilotanläggning. Värmen omvandlas till kyla som sedan kyler byggnaden.

Ett annat energisparpaket finns vid Sundsvalls sjukhus. Sedan 1998 kyls sjukhuset av en snöanläggning som står för 95% av nedkylningen på sjukhuset. När snön leds in till byggnaden går vattnet genom filteranläggningar. En fördel ur miljösynpunkt eftersom föroreningarna där tas om hand vilket inte sker vid tippning i Sundsvallsbukten eller från snöhögar. En efterföljare av snöanläggningen finns i Sapporo.

Kylanläggningar från närliggande vatten finns också på både Sollefteå och Örnsköldsviks sjukhus.

Landstingets strategi ger långsiktigt hållbara energisystem med minskade utsläpp av koldioxid. De visar att det är möjligt även för stora offentliga företag att spara energi och föregå med goda exempel.

Lördagen den 9 oktober – Mat och klimat


Hälften av all spannmål som odlas i Sverige används som djurfoder. Betande djur omvandlar gräs (som vi människor ju inte kan äta) till värdefullt protein. Foto: Hans Andersson

I Kulturmagasinets foajé var det  utställning och ämnet var ”Mat och klimat”. Bland utställarna fanns Naturskyddsföreningen i Sundsvall som i samarbete med Miljökontoret visade på konsekvenserna när vi äter ”fel” produkter men också hur vi kan äta ”rätt”. 

I programsalen berättade Jaime Weber från Brasilien och Jorge Galeano från Paraguay om sociala och ekologiska konsekvenser av sojaodling i Latinamerika. Gemensamt för de både länderna är att enormt stora arealer upplåts åt stora företag att odla genmodifierad soja på. Enorma ytor röjs på all växtlighet, invånare motas iväg och soja planeras. En genmodifierad soja som inte klarar sig utan stora mängder konstgödsel och växtgifter. Toxiner som förgiftar både mark och vatten och gör människor sjuka. När inte odlingen längre bär sig ekonomiskt överges marken och nya arealer skövlas. Den soja som produceras går nästan helt till marknader i USA och Europa där den används till foder i djuruppfödningen. 

Hans Andersson, vice ordförande

5 september – Skogens dag vid Sidsjön


Vera och Jan Magnusson passade på att lyssna och titta
Söndag den 5 september var det Skogens Dag vid Sidsjön. Traditionsenligt medverkade kretsen denna dag med en utställning för första gången kompletterad med naturljud. Förundrade besökare kunde höra fåglar sjunga, grodor kväka, vargar yla och då och då ett uppfriskande åskväder med skyfall följt av fågelsång och efterregn. Något regn på himmelen denna fina utställningsdag syntes dock inte till. Besökarna hade en skön dag.

Vid utställningsbordet

Hans Andersson, vice ordförande

22 augusti – Svamputflykt

Naturskyddsföreningen gjorde under ledning av svampkonsulent Hans Andersson en härlig utflykt till gammelskogen på Seleboåsen den 22 augusti. Vädret var gynnsamt och skogen doftade av mossa och svamp och vi njöt av den fina undervisningen vi fick. Vi fick lära oss att skilja de olika svampfamiljerna ifrån varandra och lukta och smaka på kremlor, och riskor. Rödgul taggsvamp fanns det gott om och vi fick också lära oss att akta os för de giftiga spindlingarna, som kan ge vackra färger till garn. Blodspindling , kanelspindling m.fl.

Fikat intogs vid resterna av den gamla fäbodvallen på en gammelstock medan vi beundrade SCAs Naturreservats fina skyltning. Rolf Lidberg har illustrerat och Jan-Olof Tedebrant skrivit texten. Önskvärt vore att man nu fräschade upp skyltarna som farit illa under åren som gått sedan de sattes upp och skyddar dem lite bättre mot vind och väder

Lördagen den 21 augusti – Bondens marknad


Lördagen den 21 augusti var Naturskyddsföreningen på Torget i Sundsvall tillsammans med Bondens marknad.

Vi slog ett slag för mångfalden i naturen och ställde frågor till de förbipasserande via en Quislek. När man svarat på frågorna och därigenom deltog i utlottning av en bok eller en fågelholk så fick man plantera en FRÖBOMB.

 

Den bestod av en pappkruka med planteringsjord, som man fick så frön i från Prästkrage , Blåklint, Rödklint och Åkervädd, vilda , vackra blommor som vill berätta om hur viktigt det är att värna om ängen och mångfalden.

 

Söndagen 6 juni – Referat från vandring runt Sticksjön, Granloholm

Nationaldagar kan firas på många sätt. Att vandra i lugn takt runt en av pärlorna i Sundsvalls nära naturområden är nog minst lika bra som andra. Stigen runt Sticksjön är mycket fin och lättgången och passade nog bra för alla denna dag. Många av oss är ju inte så rörliga, smidiga, starka eller har inte så bra balans att vandring över stock och sten är möjligt. Vi var inalles ca 15 personer som var ute i drygt två timmar.

Höjdpunkten vid sjön var naturligtvis alla de små djur som Sticksjöns egen specialist Göran Wågström håvat upp ur vattnet. Djuren visade han på bästa sätt i öppna plastbyttor. Där kunde vi på nära håll se larver av flera arter trollslända och flickslända, vidare buksimmare och ryggsimmare, husmask, hundigel, grodyngel. Samt hopp- och hinnkräftor. De sistnämnda kunde vi också se i mikroskop. Det fascinerade alla, och förskräckte några, att på riktigt nära håll se ett så myllrande liv i en deciliter sjövatten.

I sjön kunde vi också se fisk. Det finns sutare och ruda och andra arter och beståndet är ganska nytt och ökande, så framtiden för alla små insekterna etc. ter sig inte så bra. Det finns stor risk att t.ex. det spännande groddjuret mindre vattensalamander inte klarar sig alls.

Lite blommor och fåglar kunde vi bekanta oss med också. Maskros är välkänd/ökänd som ogräs, men att det i Medelpad finns nästan 140 olika småarter av maskros, varav drygt hälften inte alls lever som ”ogräs”, kan ju väcka förvåning. Överraskad blir man nog också när man hör ett franskt namn på maskros, pis-en-lit, vilket betyder kiss-i-sängen; den anses vara vätskedrivande. Vi tittade också närmare på älggräs, som innehåller smärtstillande salicylsyra (mycket irriterande för magen dock), giftig stormhatt och vackra violer.

På vattnet simmade gräsänder och vigg, och skrattmåsar flög runt omkring. Vi hörde en del småfåglar, bl.a. bofink och trädgårdssångare. Och vid den obligatoriska fikarasten flög en lärkfalk över och visade sina rostfärgade byxor. Den sökte nog flygande trollsländor.

Text & bild: Lage Sandgren