Klimatmarsch 28 november i Sundsvall

Tillsammans med drygt 10 organisationer och föreningar genomförs den 28 november en klimatmanifestation i Sundsvall.

Manifestationen är en del av globala klimatmanifestationer som genomförs några dagar före att FN:s klimatförhandlingar börjar i Paris. Över 1500 manifestationer i fler än 170 länder är planerade.Effekterna av höjd temperatur är många. Höjd havsnivå, ökad nederbörd med översvämningar och värmeböljor som i sin tur utgör hälso- och smittrisker.

Fotavtryck    Fotavtryck    Fotavtryck   Fotavtryck    Fotavtryck    Fotavtryck    Fotavtryck    Fotavtryck

Manifestationen vill påverka politikerna vid Parismötet till hållbara beslut för att klara en framtida välfärd för kommande generationer.

  • Vi samlas kl 12.30 på Sjögatan 1, Parkeringen
  • På Torget runt 13. Korta anföranden från organisationer och föreningar.
  • Tåget går vidare till Kyrkans Hus. Fika. Tal av vår nye biskop Eva Nordung Byström, Viveka Sjödin från Länsstyrelsen och Klimataktion. Frågor kan ställas.

Var med du också för att trycka på världens beslutsfattare att engagera sig för en omställning till en hållbar värld. Kom med i tåget!

Affisch, klimatmarschen