Digital Klimatworkshop

   3 september, Västernorrland

Var med och lyssna o diskutera hur vi kan jobba tillsammans för att påverka länets kommuner att ta tag i klimatomställningen. Anmälan senast 31 augusti.

Länsförbundet Västernorrland arrangerar en digital workshop med syfte att påskynda kommunernas klimatarbete. Maria Danvid och Björn leder planeringsarbetet och kommer att skicka ut infomail till alla kretsar och till alla medlemmar.

Läs mer på Västernorrlands webbsida

Naturskyddsföreningens hemsida  kan du få 10 förslag på vad de 260 kretsarna skulle kunna göra.