Crash course: Mode, miljöpåverkan och cirkularitet

Crash course: Mode, miljöpåverkan och cirkularitet

Onsdag 14 april kl 17.30.

Listan över miljö-, klimat och sociala problem förknippade med mode och textilindustrin är lång och branschen har av FN pekats ut som klimatvärsting. Efter begrepp som flygskam och köttskam talas det nu också om klädskam.

Vi lär oss hur stegen i textil- och klädproduktionen ser ut och olika material och dess miljöpåverkan. Dessutom får vi veta vad den svenska modebranschen gjort för att blir mer cirkulära och hållbara.

Mer information!
Jag anmäler mig till föreläsningen 

Webbmöte april 2021

All textilproduktion är miljöbelastande och resurser är ändliga och klimatpåverkande. Ofta dåliga arbetsförhållande med miljö- och hälsofarliga ämnen. Endast 80 % utgör själva produktionen av klädesplaggen vilket snabbt skulle minska ”klädskammen” om vi konsumerade mindre.
Konsumtionen ger stora avfallsmängder varav 50% slängs i soptunnor, 25% skänks till välgörenhet och knappt lika mycket kvar i garderoben (?).
I Sverige köper vi 15kg textilier/person och år där 14 kg är nytt, 1 kg begagnat. Många företag arbetar för att erbjuda hållbara material eller recyklade om fem- tio år.

Endast naturliga fibrer och skogsfibrer är förnybara och återvinningsbara. Dit hör jeans och hotellakan. Det finns också butiker som hjälper till med reparationer och skräddartjänster. Andra företag hyr ut. En del butikskedjor tar emot gamla kläder. Beteendet runt inköp av second hand kläder har förändrats till mera köp från ideela och kommersiella aktörer och även modeföretag.

Branschen vill ställa om för att få en cirkulär affärsmodell. De vill visa spårbarheten på klimatet, vattenåtgången, biologiska mångfalden och kostnaderna. Företagen provar sig fram. Nya plagg är för billiga, dyrare med hög kvalitet motiveras till att reparera.

I en hållbar garderob:

  • Bra kvalitet
  • Tag hand om
  • Laga
  • Sy om till nytt
  • Miljömärkta textilier vid inköp! Bra Miljöval, GOTS, Ecolabel, Svanen.

    https://www.naturskyddsforeningen.se/miljomarkningar