Briggen Tre Kronor

Söndag 24 september

Detta arrangemang uteblir för Sundsvall-Ånges del pga för få medarrangörer.

Briggen Tre Kronor är inte bara ett segelfartyg, utan även en plattform för arbetet med ett hållbart hav. Briggen besöker Sundsvall den 23 – 26 september och vi kommer att vara där på lördag.

Initiativet ”Hållbara Hav” samarbetar med forskare, näringsliv, organisationer och myndigheter för att sprida information om miljösituationen i Östersjön och vad vi kan göra för att rädda vårt vackra innanhav.
Vad kan var och en av oss göra?
Ansvarig Lisbeth Jakobsson