Aktuellt i augusti


Besök hos Kattastrands kretsloppsodling i Härnösand

Två helgdagar i augusti – september, datum meddelas senare

På Södersundsvägen 48, utanför Härnösand finns ett av Sveriges första försök med samodling av fisk och grönsaker, startat av Per-Erik Nygård 1997. Pecka har nu lämnat över ansvaret för odlingen till den ekonomiska föreningen Kretsloppan. Se rainbowfish.se och kretsloppan.se !

Vi guidas på anläggningen och Naturskyddsföreningens länsförbund bjuder på lunch och fika. Föredrag om fiskodling av Rädda Höga Kusten.

Ledare: Sara Friberg, tel 070-228 95 72

För besked om datum och anmälan: se annons i dagstidning under Föreningsnytt eller länsförbundets hemsida:www.vasternorrland.naturskyddsforeningen.se

Aktiviteten är öppen för alla länets medlemmar och begränsad till 20 deltagare per tillfälle. Försök att ordna samåkning lokalt!
Arr: Västernorrlands Länsförbund


Svamp i Selångerskogen

Torsdag 6 aug
Samling på parkeringen vid Selånger kyrka kl 18.
Ledare: Hans Andersson 060-12 29 01, Inga-Lill Häggberg
Samarrangemang med Myko och Svampfärgningssällskapet.

Svamp

Vem vet vad detta är? Foto Jan Svensson.

______________________________________________________________________________________________________________

29 augusti
Skogsinventeringskurs

Vi följer upp förra årets kurs med besök och övningar i skogstyper som inte togs upp 2014. Besök görs i ett antal typiska nyckelbiotoper. Där går vi igenom hur man känner igen dem. Dessutom blir det ytterligare övningar i att känna igen signalarter. Det går bra att vara med även om man inte deltog 2014. Vi håller till i Sollefteå kommun,  och kommer att vara utomhus hela dagen.

Ledare: Lasse Bengtsson (0620-241 19)

Anmälan: senast måndag 24 augusti till Lasse Bengtsson.

Kursen är öppen för alla medlemmar i länet. Max 15 deltagare, så först till kvarn…
Arr: Västernorrlands Länsförbund