Aktuellt i juni

Vandring Ovansjöparken – Bergafjärden

Torsdag den 4 juni
En kvällsvandring på den nya Njurundaleden. Längs leden finns tio skyltar om traktens historia, flora
och fauna. Leden är 8 km lång, via ängar, våtmarker, skogar och gläntor. Sjöarna Mingen och
Skrängstasjön ligger i närheten. Tips: vanliga idrottsskor går bra men anpassa dig efter väder.
Samling: Ovansjöparken kl. 18.00
Kontaktperson: Björn Abelsson, 070-3193884

Sothöna Mingen

Sothöna i Mingen. Foto Petra Eriksson.