9 september 2012 – Skogens dag

 

Naturskyddsföreningen deltog på Skogens dag med temat Kåda, tjära, träkol, lavar och mossa.

Det var en strålande underbar sensommardag. Vi hade på vårt bord ämnen som berör skogen. Det var svensk grankåda, svensk trätjära och träkol från Lissans hembrasa. Olika mossor fanns på bordet där man kunde se vilka skillnader det är på olika sorter. Det som vi i folkmun kallar för vitmossa är egetligen en lav. Det kom relativt många besökare. Vi informerade om tjärans olika användingsområde, t.ex att måla sitt trähus med, (istället för målarfärg, vilket gör att man slipper skrapa bort gammal målarfärg) och tjäran ger ett bra ytskydd. Det är ett naturligt skyddsämne för trä.

Kåda är barrträdens försvar mot insektsangrepp. Kådrik barrved brändes i en tjärdal och tjäran rann fram. Trätjära används än i dag som impregneringsmedel men framställs genom torrdestillation. Träkol bildades i kolmilor ända fram till andra världskrigets slut. Platser där kolmilor legat syns i dag som kolbottnar och måste idag skyddas vid skogsavverkning. Dagens grillkol tillverkas i ugnar.

Mossor och lavar täcker skogsmarker. Mossor har klorofyll och kan därför framställa sin näring genom fotosyntes dvs de tar upp koldioxid som omvandlas till syre och näring.

Lavarna är uppbyggda av svampar och alger och tar sin näring från vattnet i underlaget, regnvattnet eller ur luften. Lavar är mer eller mindre känsliga för luftföroreningar. När de försvinner kan detta vare en fingervisning om att miljön i trakten inte mår bra.

Text:Charlotte Tingsjö  och Lisbeth Jakobsson
Foto: Lisbeth Jakobsson, Rolf Harbom och Marianne Högnefors