27 april – Länsstämma

Per Sander420Fagning280Cirka tjugo personer genomförde stämman. Styrelse- och funktionärsposterna som valberedningen förslagit godkändes. Ordförandeskapet kommer att vara ambulerande mellan styrelsemedlemmarna tills ny ordförande hittas. Kassören avtackades efter många år i styrelsen.

Efter lunchen besågs en gammelskog vid Lillhällom och den kraftigt sluttande ängsbacken intill fagades.

Text: Lisbeth Jakobsson
Bild: Maria Danvind och Lisbeth Jakobsson